Home / Tiếng Anh B2 (page 6)

Tiếng Anh B2

Chứng Chỉ Tiếng Anh B2 Khung Châu Âu.

   Bạn cần:  Chứng Chỉ Tiếng Anh B2 Khung Châu Âu.   Chúng tôi có: Chương trình học và luyện để thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh B2 Châu Âu này. Sau khóa học bạn sẽ biết cách làm bài và lấy được chứng chỉ này với điểm cao một cách dễ dàng. I. Tiếng Anh B2 (FCE – First Certificate in English) …

Read More »