Home / Tiếng Anh B2 (page 5)

Tiếng Anh B2

Tiếng Anh B2 C1 cho Giáo viên và Giảng viên

Theo quy định bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đến năm 2020 tất cả các giáo viên Tiếng Anh ở các Trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học trên cả nước phải đạt các trình độ theo yêu cầu theo khung tham chiếu Châu Âu 6 bậc. Do đó, các giáo viên cần sớm hoàn thiện cho mình đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ và Sở Giáo dục.

Read More »

Chứng chỉ B1 B2 C1 cho giáo viên Tiếng Anh theo đề án 2020

CHỨNG CHỈ B1 B2 C1 CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THEO ĐỀ ÁN 2020 1. Tầm quan trọng của chứng chỉ B1 B2 C1 cho giáo viên Tiếng Anh? Hãy tưởng tượng bản thân bạn trước năm 2020 đã cầm chắc trong tay chứng chỉ B1 B2 C1 giáo viên Tiếng Anh – tấm vé đảm bảo cho vị trí …

Read More »

Chứng Chỉ Tiếng Anh B2 Khung Châu Âu.

   Bạn cần:  Chứng Chỉ Tiếng Anh B2 Khung Châu Âu.   Chúng tôi có: Chương trình học và luyện để thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh B2 Châu Âu này. Sau khóa học bạn sẽ biết cách làm bài và lấy được chứng chỉ này với điểm cao một cách dễ dàng. I. Tiếng Anh B2 (FCE – First Certificate in English) …

Read More »