Home / Chứng Chỉ B1 PET (page 6)

Chứng Chỉ B1 PET

Chứng chỉ B1 B2 C1 cho giáo viên Tiếng Anh theo đề án 2020

CHỨNG CHỈ B1 B2 C1 CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THEO ĐỀ ÁN 2020 1. Tầm quan trọng của chứng chỉ B1 B2 C1 cho giáo viên Tiếng Anh? Hãy tưởng tượng bản thân bạn trước năm 2020 đã cầm chắc trong tay chứng chỉ B1 B2 C1 giáo viên Tiếng Anh – tấm vé đảm bảo cho vị trí …

Read More »

Những điều cần biết về chứng chỉ B1?

Chứng chỉ B1 và những điều cần biết!   Có mấy loại chứng chỉ B1? Có hai loại chứng chỉ B1: Chứng chỉ B1 nội bộ và Chứng chỉ B1 Châu Âu/ quốc tế. Chứng chỉ B1 nội bộ do các đơn vị trường Đại học trong nước được Bộ Giáo Dục Đào tạo cấp phép tổ chức thi. Chứng …

Read More »

Tiếng Anh B1 Châu Âu

Tiếng Anh B1 Châu Âu (PET). Chứng chỉ Tiếng Anh B1 Châu Âu chứng nhận người học có khả năng: Bạn đủ khả năng để có thể sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để giao tiếp với người bản ngữ trong đời sống hàng ngày, đọc sách giáo khoa – tạp chí có nội dung đơn giản hoặc ghi chép trong một …

Read More »