Home / Chứng Chỉ B1 PET (page 6)

Chứng Chỉ B1 PET

Tiếng Anh B1 Châu Âu

Tiếng Anh B1 Châu Âu (PET). Chứng chỉ Tiếng Anh B1 Châu Âu chứng nhận người học có khả năng: Bạn đủ khả năng để có thể sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để giao tiếp với người bản ngữ trong đời sống hàng ngày, đọc sách giáo khoa – tạp chí có nội dung đơn giản hoặc ghi chép trong một …

Read More »